De Houten Tafel
Facebook
+31 6 517 113 32
Winkelmand
Home > Disclaimer

Disclaimer


Gebruik van de houtentafel.nl (hierna "Site") en haar diensten betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van Site en haar diensten is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden. Informatie over Site en haar diensten worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt. 

1. Site of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is. 

2. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Site gecorrigeerd zullen worden. 

3. Alhoewel Site al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt. 

4. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze Site niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten. 

5. Site behoudt zich het recht te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen, prijzen en logo's of diensten. 

6. Klachten over geleverde producten dienen te worden ingediend bij de aangesloten dealers van Site. Site mag zelf bemiddelen bij bepaalde klachtenprocedures maar heeft niet de plicht om afzonderlijke klachten te behandelen. Deze plicht ligt bij de desbetreffende dealer.